Sdružení pěstounů

"Pěstounská péče znamená nabídnout domov a lásku těm, kteří to nejvíce potřebují."

"Sdružení pěstounů v Ostravě" vzniklo jako občanské sdružení v roce 1998. Zakládající členové cítili potřebu se sdružovat, setkávat se, vzájemně se podporovat i předávat zkušenosti, získané při výchově a péči o děti. O děti, které nejsou biologicky vlastní, ale přesto jsou naše.
Činnost sdružení proto představuje hlavně organizaci nejrůznějších aktivit, které přinášejí pozitivní zážitky - jak pro děti, tak i pro rodiče. Mezi naše pravidelné a dnes už tradiční akce patří dětský den i vánoční či mikulášská besídka, organizujeme výlety i společné plavání. Děti si pochvalují letní tábor.

Dospělí se setkávají na odborných přednáškách nebo besedách, kde si navzájem předávají zkušenosti. Naším cílem je ale i podpora a propagace pěstounské péče. Chceme informovat a vyhledávat nové rodiče, protože opuštěných dětí je stále hodně.


Pokud usoudíte, že si naše práce zaslouží Vaši finanční podporu, stačí vyplnit složenku s částkou a Vaším jménem či firmou. Nejsme reklamní kancelář a nedokážeme Vám zajistit patřičnou reklamu, byť o našich aktivitách referujeme v tisku. Můžeme Vás však ujistit, že Váš příspěvek bude použit v zájmu dětí, a to konkrétně:

jako příspěvek na víkendová setkání pěstounských rodin, která mají rekreační a odbornou náplň
Jako příspěvek na letní táborový pobyt pro děti, na nákup odměn při soutěžích a činnostech
na dárky pro vánoční besídku
na organizaci cyklu vzdělávacích programů pro pěstounské i adoptivní rodiny, kde by měly příležitost setkat se s renomovanými odborníky
na financování poštovného
na poskytnutí finanční půjčky rodinám v tísni, nebo těm, kteří myslí na zadní kolečka a začínají stavět byty či doma, aby jejich dospělé pěstounské děti měli v budoucnu, kde bydlet
Podřízené stránky (1): Kontakty
Comments