O nás

Aktuální změny:

Od ledna 2016 došlo ke spojení pracovišť Fondu ohrožených dětí - Centra rodinného poradenství a Mediačního centra v jedno pracoviště pod názvem PORADENSKÉ A MEDIAČNÍ CENTRUM. Služby těchto pracovišť budou nyní poskytovány  pod hlavičkou nového poskytovatele  SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ, z.s. Služba k sobě připojuje rovněž psychologickou pomoc, která byla součástí původní služby SAS Pobočky FOD Ostrava. 

Více informací naleznete také na: www. socialniasistence.cz

Poradenské a mediační centrum

Sdružení sociálních asistentů

Poradenské a mediační centrum poskytuje poradenství pro biologické i náhradní (osvojení, pěstounská péče, poručenství) rodiny. Služba usiluje o zajištění stabilizovaného a dobře fungujícího rodinného prostředí. Poradenské a mediační centrum je v rámci odborného poradenství pro péči o děti zaměřeno na poskytování sociálně-právního, psychologického, pedagogického poradenství rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu či podílejícím se na výchově dětí a rovněž samotným dětem. Nabízenou službou je rovněž mediace v rodinných sporech jako prostředek pro urovnávání vztahů v rodinách, a jako prostředek dosahování dohod a smíru.

 

Poradenské a mediační centrum poskytuje služby odborného sociálního poradenství, konkrétně pak:

·        základní sociální poradenství (dle §37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

·        poradenství s psychologem či terapeutem směřující k harmonizaci rodinných vztahů a pomoci s péčí a výchovou dítěte,

·        poradenství s psychiatrem zaměřené na psychické poruchy v rodině,


·        sociálně-právní poradenství s právníkem i sociálním pracovníkem z oblasti rodinného práva, sociálního zabezpečení a dalších souvisejících norem,


·        terénní sociální práci s náhradními i vlastními rodinami ocitajícími se v problematických sociálních situacích (na území Moravskoslezského kraje),


·        asistence a doprovázení při kontaktech náhradních a vlastních rodin s dětmi,


·        mediaci při sporech týkají se dítěte – jedná se o zprostředkování dohody mezi dvěma stranami za pomoci nezávislého odborníka (mediátora).Comments